Hem

AKTIVITETER

Prata med oss om just
ditt barns egna behov

Kontakt

MEDLEMSKAP

TUMBASCENEN BIO

Fritidsklubben

Om Oss

OM OSS

 VÄLKOMMEN TILL FALKEN

Falken invigdes hösten 2018 och är en fritidsklubb för barn som går i åk 4-6 främst i Kassmyra och Broängen området.

Botkyrka kommun ger varje år bidrag till Byggnadsföreningen Heijmdal som i regi av verksamhetschef Anita Hiitti driver klubben tillsammans med fritidsledare.

Varje dag kan barnen möta Marie, Dilara och Ellen som alla brinner för att skapa fin och meningsfull fritid för alla Falkens besökare.

Falken är en öppen mötesplats där barnen har möjlighet att umgås och träffa trygga vuxna, få hjälp med läxor, träffa nya vänner, skapa projekt och konst men även se på film i stora rummet, spela spel såsom biljard, pingis, air-hockey, fuzboll, tv-spel, och sällskapsspel.

Utöver detta anordnar vi utflykter för våra besökare främst på loven, där vi antingen åker iväg i en liten eller större grupp tillsammans med andra fritidsklubbar i Botkyrka kommun. Dessa utflykter har ibland en avgift.

Barnen som besöker Falken är antingen medlemmar och kan då delta i alla våra aktiviteter eller så kommer dom som icke medlemmar och umgås och fikar.

Falken jobbar hela tiden med likabehandling för att skapa trygghet och struktur, därför är alla på Falken delaktiga i alla trivselregler som sätts upp, så dom följs av alla.

Marie Ernlund

Marie Ernlund

Verksamhetchef

VÄRDEGRUND

Falkens värdegrund

”Alla barn är allas barn och alla har samma rättigheter och värde. Alla ska behandlas lika och ingen får diskrimineras, oavsett ålder, kön, sexuell läggning, funktionsvariation, ras eller religion”.

Falkens konsekvenstrappa

Om detta sker på Falken:

Fysiska kränkningar (t.ex. slag, knuffar).

Verbala kränkningar (t.ex. hot, svordomar, öknamn, negativa kommentarer, sänkningar).

Psykosociala kränkningar (t.ex. utfrysning, grimaser, blickar, att alla går när man kommer).

Texter och bildkränkningar (t.ex. teckningar, lappar, sms, mms, fotografier, sociala medier).

Andra trakasserier, mobbning eller diskrimineringar.

Ska konsekvenstrappan efterföljas och alla i personalstyrkan och besökare ska göras medvetna om denna:

  1. Fritidsledare eller verksamhetschef talar med iblandade besökare och påminner om Falkens likabehandlingsplan och konsekvenstrappa. Handledning påbörjas av ”ärendet” och inblandade besökare får varning och vägledning. Alla i personalstyrkan får uppdatering kring ”ärendet” under kommande personalmöten.
  2. Kontakt med skola/hemmet via verksamhetschef görs vid icke förbättring av ”ärendet”.
  3. Orosanmälan görs vid behov av verksamhetschef.
  4. Avstängning från Falken.
  5. Polisanmälan görs vid behov av verksamhetschef.