Aktiviteter

ÖPPET

TIDER 13-17.00 mån-fre

(Lovdagar alltid 9-17.00)


SPORTLOV V.9!


När vi stänger klubben ibland på lov för att vi alla ska åka iväg på utflykt så kan ni alltid ringa andra fritidsklubbar i Botkyrka, som är närliggande och vara där kl.9-17.00 om ni ej vill delta i aktiviteten på Falken (se alla kontaktuppgifter/adresser nedan); https://www.botkyrka.se/idrott-fritid--natur/oppen-fritidsverksamhet/fritidsklubbar-10-12-ar.html


För anmälan till aktiviteter på sportlovet kontakta Falkens fritidsledare, anmälan sker via blankett med vårdnashavares underskrift senast 19 feb.Måndag 24 feb

WINTERGAMES i Idrotthuset, Tumba, med bl.a prova på sporter som
basket, karate, parkour, dans, pingis mm. Ingen kostnad, ta med
lättare matsäck (vi tar med mackor till dom som ej har).
Avfärd från Falken ca 11:00 åter ca 14:00.


Tisdag 25 feb

GOKART på Exploria. Efteråt äter vi på Max.
Kostnad 150 kr som betalas när anmälningslapp lämnas, då ingår allt (gokart och
måltid). OBS: Minimum längd 145 cm krävs för att få köra gokart.
Avfärd från Falken ca 11:00 åter ca 16:00.


Fredag 28 feb

GRILLFEST med ute aktiviteter som fotboll mm. Vi går härifrån till Solbo
Parken mellan ca 11.00-15.00. Ingen kostnad, vi bjuder på allt.


 

U N D E R  L O V E T  H A R  V I  S O M  V A N L I G T  Ö P P E T  S A M T L I G A 

V A R D A G A R  0 9 : 0 0 - 1 7 : 0 0 M E D  F R U K O S T  1 0 : 0 0 - 1 1 : 0 0  O C H U T F L Y K T E R  D O M  F L E S T A  D A G A R  E F T E R  D E T T A .
V I D  U T F L Y K T E R  S T Ä N G E R  V I  K L U B B E N  O C H  N Å S  A L L T I D

V I A  T E L E F O N .
V I K T I G T :  K O M  I  H Å G  A T T M E D D E L A  O M  D U  F Å R 

F Ö R H I N D E R / I N T E  K A N  F Ö L J A  M E D  P Å  E N
A K T I V I T E T  D U  Ä R  A N M Ä L D  T I L L ; 0 7 0 - 7 8 7 3 9 8 9 !
V I K T I G T  A T T  M E D D E L A  O M  D I T T  B A R N  I N T E  R E S E R 

T I L L S A M M A N S  M E D  O S S .
( V I  H A R  S L - G R U P P K O R T  F Ö R  A L L A ) .


Under lov och ledighet försöker vi alltid hitta på något speciellt utöver den vanliga i verksamheten efter alla barn önskemål.

Ibland blir det då extra kostnader för er familjer. Om det skulle vara så att ni inte har möjlighet, ekonomiskt att betala för ex, utflykt, så hjälper vi självklart till.

 

Skicka då ett mejl till Verksamhetschef anita.hitti@southside.nu

Eller ring Anita på; 073 724 27 16.

 

Vi arbetar självklart med sekretess.

Mvh Fritidsledarna på Falken
 

 

 


DJ på Falken;


Nu har vi startat Sevdars DJ-skola:

Måndagar & Torsdagar kl.15.30 (kommer finnas fler tider om det blir fullt!)


Copyright. All Rights Reserved