Aktiviteter

ÖPPET

TIDER 13-17.00 mån-fre

(Lovdagar alltid 9-17.00)


Påsklovet 2020


För anmälan till aktiviteter på påsklovet kontakta Falkens fritidsledare, anmälan sker via blankett med vårdnashavares underskrift senast 9 april.

Blankett finns att hämta på Falken och fås genom skolan.


OBS: VI KOMMER ATT HA UTFLYKTER I NÄROMRÅDET EFTERSOM VI INTE
VILL ÅKA KOMMUNALT MED BARNEN I CORONA TIDER. VI ÄR NOGA MED
ALL HYGIEN OCH SKICKAR HEM BARN SOM ÄR SJUKA.


MÅNDAG 13/4 - STÄNGT


ONSDAG 15/4

Friidrottstävlingar i Solbo parken,
11.00-14.00 medtag egen matsäck.


TORSDAG 16/4

Grillning kl.12:00 i Solbo parken och därefter blir det fotboll
och kubb, vi bjuder på grill.


FREDAG 17/4

Bakning till filmmyset.
Barnen får gärna komma med tips om vad som
önskas till att bakas, senast den 14:e april.


U N D E R  L O V E T  H A R  V I  S O M  V A N L I G T  Ö P P E T  S A M T L I G A 

V A R D A G A R  0 9 : 0 0 - 1 7 : 0 0 M E D  F R U K O S T  1 0 : 0 0 - 1 1 : 0 0  O C H U T F L Y K T E R  D O M  F L E S T A  D A G A R  E F T E R  D E T T A .
V I D  U T F L Y K T E R  S T Ä N G E R  V I  K L U B B E N  O C H  N Å S  A L L T I D

V I A  T E L E F O N .
V I K T I G T :  K O M  I  H Å G  A T T M E D D E L A  O M  D U  F Å R 

F Ö R H I N D E R / I N T E  K A N  F Ö L J A  M E D  P Å  E N
A K T I V I T E T  D U  Ä R  A N M Ä L D  T I L L ; 0 7 0 - 7 8 7 3 9 8 9 !
V I K T I G T  A T T  M E D D E L A  O M  D I T T  B A R N  I N T E  R E S E R 

T I L L S A M M A N S  M E D  O S S .
( V I  H A R  S L - G R U P P K O R T  F Ö R  A L L A ) .


När vi stänger klubben ibland på lov för att vi alla ska åka iväg på utflykt så kan ni alltid ringa andra fritidsklubbar i Botkyrka, som är närliggande och vara där kl.9-17.00 om ni ej vill delta i aktiviteten på Falken (se alla kontaktuppgifter/adresser nedan); https://www.botkyrka.se/idrott-fritid--natur/oppen-fritidsverksamhet/fritidsklubbar-10-12-ar.html


Under lov och ledighet försöker vi alltid hitta på något speciellt utöver den vanliga i verksamheten efter alla barn önskemål.

Ibland blir det då extra kostnader för er familjer. Om det skulle vara så att ni inte har möjlighet, ekonomiskt att betala för ex, utflykt, så hjälper vi självklart till.

 

Skicka då ett mejl till Verksamhetschef anita.hitti@southside.nu

Eller ring Anita på; 073 724 27 16.

 

Vi arbetar självklart med sekretess.

Mvh Fritidsledarna på Falken
 

 

 


DJ på Falken;


Nu har vi startat Sevdars DJ-skola:

Måndagar & Torsdagar kl.15.30 (kommer finnas fler tider om det blir fullt!)


Copyright. All Rights Reserved